Wednesday, April 21, 2010

Wall Climbing / Abseiling / Repelling


Salam Rekriasi....

Berjumpa kembali kita dalam blog ini....untuk ruangan kali ini ialah berkenaan 'wall climbing' atau dialih bahasakan memanjat dinding...untuk aktiviti wall climbing ini....kita memerlukan banyak keperluan...contoh tali, divice(carabiners,figure of 8), helmet, harness dan lain-lain...
terlalu banyak peralatan dan jenama di pasaran...ikut kemampuan dan keperluan masing-masing...apa yang paling penting tahap keselamatan harus diutamakan....
Gambar diatas menunjukkan aktiviti repelling atau menurun tali dengan dinding...contoh-contoh repelling ialah menurun melalui dinding kayu atau dinding batu...peralatan yang digunakan ketika membuat aktiviti repelling ini adalah sama dengan peralatan yang digunakan ketika membuat aktiviti wall climbing...apa yang paling penting....pastikan perlatan berada dalam keadaan baik....

Ini pula adalah aktiviti abseiling bila diterjemahkan turun tanpa dinding....contoh-contoh bagi abseiling ialah turun dari helikopter, turun dari menara.....gambar diatas turun dari kren...
peralatan yang sering digunakan dalam aktiviti ini ialah helmet, tali, carabiners, figure of 8, harness dan sebagai nya.....kemampuan individu untuk membuat aktiviti ini ialah bergantung kepada tahap ketahanan mental dan fizikal nya...bagi individu yang fobia dengan ketinggian..lupakan la aktiviti ini....

Peralatan yang sering digunakan dalam aktiviti wall climbing, repelling dan abseiling...


No comments:

Post a Comment